/ HA FILERI NAPREDNI KURS - RAD SA KANILOM

HA FILERI NAPREDNI KURS - RAD SA KANILOM

Edukacija obuhvata teorijski i praktični deo.
Broj polaznika je ograničen.
Svi učesnici dobijaju sertifikat.

26.06. 2014., od 13h
Xenia Centar, Krunska 7/1, Beograd.
Prijava na tel.: +38164 6482120