Dermoskopija

Dermoskopija mladeža na dermoskopskom aparatu Mole Max je najprecizniji preoperativni pregled mladeža.

Mole Max je bezbolna i neinvazivna dijagnostička metoda, kojom se dobija uvid u strukturu različitih promena i izraštaja na koži, i ispod površine kože, koje su nevidljive golim okom. Mole Max stvara trodimenzionalnu sliku, visokog kvaliteta, koja se čuva u bazi podataka, za svakog pacijenta ponaosob.

 

Mole Max dermoskopska dijagnostika je izuzetno značajna za sve pacijente koji primete bilo kakve promene na mladežima.