HA fileri napredni kurs - rad sa kanilom

Edukacija obuhvata teorijski i praktični deo.
Broj polaznika je ograničen.
Svi učesnici dobijaju sertifikat.

26.06. 2014., od 13h

Prijava na tel.: +38164 6482120